Odion

Odion start in 1997. Maar de geschiedenis gaat terug naar de jaren zestig.  Vanaf die tijd passeren heel  wat jaartallen, fusies en afkortingen de revue.  Het begon allemaal in 1966, het jaar waarin Stichting Fonds Gehandicaptenzorg Zaanstreek/Waterland wordt opgericht. Uit deze stichting ontstaan kinderdagverblijf Pinokkio en gezinsvervangend tehuis Zaanerf, beiden  in Zaandam.  Het waren de jaren dat ouders naar mogelijkheden zochten om hun kind met een verstandelijke beperking  thuisnabije zorg te kunnen  bieden.  In die tijd waren er nog geen kleinschalige locaties zoals wij die nu  kennen.  Vanuit ouderverenigingen  ontstonden initiatieven die leidden tot de eerste Gezinsvervangende Tehuizen (GVT) en Dagverblijven voor ouderen  (DVO) en kinderen (KDV).

www.odion.nl

Begeleiding

Logeren

Wonen