Belangenvereniging voor personen in het spectrum

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt. Dat kunnen ze omdat de leden van PAS zelf autist zijn en de wereld vanuit het autismespectrum bekijken. De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

Voor de organisatie van de activiteiten heeft PAS vijf pijlers gedefinieerd:

  • Ontmoeten
  • Belangenbehartiging
  • Deskundigheidsbevordering
  • Informatie & Advies
  • Communicatie
plaatje van de website van PAS

Nieuwsgierig geworden? www.pasnederland.nl


Pilot levensloopbegeleiding VAB

Eind 2018 is Vanuit autisme bekeken (VAB) gestart met de voorbereiding van een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Gedurende vier jaar organiseren we levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. 

De levensloopbegeleiding is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.), levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk) en levenslang. 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/pilotlevensloopbegeleiding


NVA

De NVA is de grootste belangenvereniging in Nederland voor mensen met Autisme. Een mooie overzichtelijke (nieuwe!) website, landelijk georiënteerd. https://www.autisme.nl/

logo ova

Vera verheldert

Zelf vond ik dit filmpje van Vera dat ik tegenkwam op youtube heel verhelderend. Daarom wil ik dit graag met jullie delen.