het jonge kind

Autismejongekind.nl is een platform voor en door ouders en professionals. Je vindt hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen (met vermoeden van) autisme mogelijk te maken.