Autismenetwerk
Zaanstreek Waterland

Autismenetwerk ZW is een netwerk dat als doel heeft een goede en open samenwerking te creëren tussen alle organisaties op het gebied van autisme in deze regio.

De organisaties hebben met elkaar de wens uitgesproken om met elkaar samen te werken, verbindingen te leggen en informatie uit te wisselen, met elkaar en voor elkaar de hulpverlening voor mensen met autisme en directe naasten te verbeteren en in stand te houden. Zodoende hebben zijn dit vastgelegd in het Convenant 2019 – 2020.

Meer informatie over deze zorgaanbieders vindt u onder het kopje ‘zorgaanbieders’ onder Netwerk.

Ook is er via dit netwerk een ander initiatief ontstaan, genaamd ZAAI (binnenkort hopelijk ZWAAI ivm ‘Waterland’). Dit is een initiatief waarin de mensen met de diagnose ASS zelf, of ouders van kinderen met de diagnose bijvoorbeeld, meepraten en meedenken over hun eigen toekomst.

De regio in kaart