Autismenetwerk Zaanstreek Waterland

Autismenetwerk Zaanstreek/Waterland is een netwerk dat als doel heeft een goede en open samenwerking te creëren tussen alle organisaties op het gebied van autisme in deze regio.

De organisaties hebben met elkaar de wens uitgesproken om met elkaar samen te werken, verbindingen te leggen en informatie uit te wisselen, met elkaar en voor elkaar de hulpverlening voor mensen met autisme en directe naasten te verbeteren en in stand te houden.

Het belangrijkste doel van het Autisme Netwerk is dat mensen met autisme niet tussen wal en schip geraken en zorg op maat aangeboden krijgen. Alle deelnemers die zorg geven aan mensen met een autisme spectrum stoornis kennen elkaar, delen hun kennis met elkaar, verwijzen aan elkaar door en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ketenzorg. Als er een hiaat in de zorg gesignaleerd wordt, wordt er in overleg een oplossing gezocht.

Deze afspraken hebben we vastgelegd: Convenant 2019 – 2020.