Speciaal voor de deelnemers van het autismenetwerk Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland organiseren wij op woensdag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur een webinar met Suzanne Agterberg over het autismepaspoort.

Suzanne Agterberg ontwikkelde het autismepaspoort. Zij heeft 25 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs, schreef twee boeken over autisme en is ervaringsdeskundige. Zij verzorgt trainingen over autisme op scholen en is voorzitter van de recent opgerichte Expertgroep Autisme & Onderwijs van de NVA.

Het autismepaspoort is een persoonlijk document, dat de ondersteuningsbehoeften van iemand met autisme, op één dubbel A4-tje, in beeld brengt. Zo kan een leerkracht, hulpverlener of andere professional snel zien waarmee hij of zij rekening moet houden. Daardoor zal een leerling of werknemer minder stress ontwikkelen, omdat hij niet wordt over- of ondervraagd.

Tijdens dit webinar zal Suzanne aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe je het paspoort kunt gebruiken in het onderwijs en/ of zorg. Suzanne zal ook meer vertellen over de acht ondersteuningsgebieden die vermeld worden op het autismepaspoort. Naast de kenmerken van autisme staan ook de zintuiglijke waarneming, manier van denken, communicatie, cognitie, angsten, emotionele ontwikkeling en je spanning/ontspanning in het Autismepaspoort.  Suzanne’s missie is om Nederland anders te laten kijken naar (kinderen) met autisme. Want; vanuit anders kijken, volgt ook ‘Anders doen’! En dat daarmee bijvoorbeeld pASSend onderwijs aan kinderen met autisme binnen handbereik ligt, kan een mooie conclusie zijn van dit Webinar!

Deelnemen kan door een e-mail te sturen naar autismenoordholland@gmail.com waarna je een zoomlink ontvangt die toegang geeft tot dit webinar. Mocht je op voorhand al vragen hebben mogen deze ook ingestuurd worden zodat Suzanne deze kan voorbereiden. Voor vragen kun je contact opnemen met Linda Rollenberg of Pascal van IJzendoorn. Wij hopen je te treffen 25 november aanstaande!

Meer informatie over het autismepaspoort: www.autismepaspoort.nl