In 2013 hebben de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) het initiatief genomen om te komen tot de werkgroep ‘autisme vriendelijke tandheelkunde’. Beide organisaties steunen de werkgroep op projectbasis.

Ga naar de nieuwsbrief…