Autismenetwerk Zaanstreek Waterland

Op deze website vindt u alle informatie over autismeorganisaties en hulpverleners binnen de regio Zaanstreek en Waterland die in het samenwerkingsverband participeren.

Het Convenant 2019 – 2020 is vastgesteld en ondertekend. De aangesloten organisaties hebben met elkaar  de wens om met elkaar samen te werken, verbindingen te leggen en informatie uit te wisselen, met elkaar en voor elkaar  de hulpverlening voor mensen met autisme en directe naasten te verbeteren en in stand te houden.

Onze Regio

Agenda